Ogłoszenie planu podziału Cosmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie planu podziału Cosmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Treść ogłoszenia do pobrania: Plan Podziału Cosmedica sp. z o.o.

Aktualizacja:

Szanowni Państwo,

Zarząd spółki Wellmedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uprzejmie informuje, że w dniu 15 października 2019 roku został dokonany podział spółki Cosmedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159056 („Spółka Dzielona”), w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie), przez przeniesienie na Spółkę części majątku Spółki Dzielonej związanej z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością gospodarczą w zakresie oddziału Spółki Dzielonej pod firmą „Cosmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Warszawie”.

Podział Spółki Dzielonej nastąpił stosownie do postanowień planu podziału uzgodnionego w dniu 27 czerwca 2019 roku przez Zarządy Spółki Dzielonej oraz Spółki. Zgodnie z przywołanym planem podziału z dnia 27 czerwca 2019 roku, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów wskazanych w tym planie podziału, z dniem 15 października 2019 roku przeszły ze Spółki Dzielonej na Spółkę, która stała się stroną tych umów.

W rezultacie podziału Spółka będzie świadczyła usługi na rzecz osób trzecich, podmiotów prowadzących na podstawie umowy franchisingu apteki ogólnodostępne i specjalistyczne sklepy działające pod marką „Cosmedica”.

W związku z powyższym, począwszy od dnia 15 października 2019 roku, uprzejmie prosimy o posługiwanie się następującymi danymi strony umów wskazanych w planie podziału Spółki Dzielonej:

Nazwa:

Wellmedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Adres:

  1. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000791592

kapitał zakładowy w kwocie 23.000,00 złotych

REGON: 383671387

NIP: 9512486128

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Zarząd spółki Wellmedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie