Poznaj nowe standardy opieki okołoporodowej (od stycznia 2019 roku)

Już od wielu lat w Polsce poruszane są kwestie związane z porodem i komfortem rodzącej kobiety. Co jakiś czas media informują o zaniedbaniach pomiotów udzielających świadczeń w zakresie opieki okołoporodowej. Dla wielu przyszłych mam poród to niezwykle stresujące i trudne doświadczenie, dlatego prawo powinno im sprzyjać. Nowe standardy, wchodzące w życie w styczniu 2019 roku, są krokiem naprzód.

Nad okołoporodowym standardem organizacyjnym resort zdrowia pracował kilkanaście miesięcy. We wrześniu 2018 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Zapisy dokumentu mają obowiązywać od nowego roku.

Jakie istotne zmiany przewiduje standard? Przede wszystkim są to korzyści dla rodzących kobiet. Dokument poświęca im dużo uwagi, wskazując, że to właśnie przyszła mama i jej dziecko powinni być w centrum zainteresowania personelu medycznego. Resort w rozporządzeniu szczególnie podkreśla prawa i godność pacjentek.

Najważniejsze założenia opieki okołoporodowej od 2019 roku:

 

  • – Zostanie ujednolicony sposób postępowania personelu medycznego, bez względu na miejsce udzielania świadczeń.
  • – Przyszłe mamy będą poddawane nowym badaniom, których celem będzie określenie ryzyka wystąpienia depresji w ciąży bądź depresji poporodowej.
  • – Personel medyczny zostanie zobowiązany do omówienia z kobietą jej planu porodu i w miarę możliwości przestrzegania go.
  • – Położy się większy nacisk na edukację matki przed porodem.
  • – Standard okołoporodowy zakłada dużą promocję karmienia piersią, mleko modyfikowane będzie wydawane wyłącznie za zgodą lekarza lub na prośbę matki.
  • – Ciężarna będzie mogła zapoznać się z miejscem porodu oraz odbyć konsultację anestezjologiczną.
  • – Niewykluczone będzie spożywanie posiłków podczas porodu, o ile lekarz nie będzie widział przeciwwskazań.
  • – W trakcie porodu przyszła mama powinna mieć prawo do podejmowania aktywności, a także przyjmowania takich pozycji, które są dla niej wygodne. Ma również prawo do niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, które obejmują takie sposoby jak ruch, masaż, immersja wodna, TENS, akupunktura i akupresura.
  • – Jeśli stan matki i nowo narodzonego dziecka na to pozwala, noworodek powinien zostać położony na mamie w kontakcie skóra do skóry na 2 godziny.

To tylko niektóre z założeń. Część zapisów standardów opieki okołoporodowej już funkcjonuje, jednak celem dokumentu jest z jednej strony ujednolicenie przepisów we wszystkich placówkach, a z drugiej zadbanie o komfort przyszłej matki, by miała poczucie, że personel się o nią troszczy, szanuje jej zdanie i wybory.