Technik Farmaceutyczny

Technik Farmaceutyczny

Zakres obowiązków

  • obsługa Pacjentów zgodnie z ustaloną polityką firmy poprzez:
  • sprzedaż asortymentu placówki zgodnie z założonymi celami i rekomendacjami
  • świadczenie pomocy przy wykonywaniu opieki farmaceutycznej w tym sporządzanie leków recepturowych
  • dbałość o wygląd ekspedycji zgodnie ze standardami firmy
  • obsługa programu Kamsoft
  • przyjmowanie dostaw asortymentu oraz rozmieszczanie ich zgodnie z obowiązującymi standardami
  • przygotowanie apteki do inwentaryzacji zgodnie z zaleceniami

Kompleksowa opieka nad Pacjentami
zgodnie ze strategią firmy.